© 2008 itservice-bg.com

Feder MD / CoMan

Технологично решение за управление и контрол на кафемашини

Комбинацията от хардуерния модул Feder MD и софтуерното приложение CoMan, дава възможност за автоматично дозиране и отчитане на приготвените напитки от кафеавтомат.

Устройството Feder MD успешно се вгражда в базовия модел на Cimbali “M21”, като го превръща в фабричния модел на Cimbali “M21 Automatic”, по начин по който го предлага и самия производител.

За разлика от фабричния модел, Feder MD поддържа фискална памет и връзка с компютър

CoMan изпраща събраната информация от Feder MD посредством интернет до централния офис.

Системата е разработена по поръчка на Радол ООД и е успешно въведена в експлоатация в обектите на ОМВ в България.